Przedawnienie a odzyskanie długu
Otrzymaj oferty od specjalistów jak Comitas Finanse Sp. J. nawet w kilka minut
Chcę otrzymać ofertę

Comitas Finanse Sp. J.

7

Przedawnienie a odzyskanie długu

Autor: Comitas Finanse, publikacja: 2019-04-24

Wiele osób myli pojęcie przedawnienia z istnieniem wierzytelności. Przedawnienie długu nie powoduje automatycznego braku możliwości dochodzenia wierzytelności czy też jego wymazania. Oczywiście jest to bardzo istotne ograniczenie możliwości ściągnięcia takich pieniędzy, istnieją jednak pewne perspektywy.

Zdjęcie nr 1

Najpierw zajmijmy się przedawnieniem. Ustawa według kodeksu cywilnego podaje dwa podstawowe terminy przedawnienia długów:

 1. Sześć lat dla wszelkich wierzytelności majątkowych lub roszczeń stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu.
 2. Trzy lata dla wierzytelności z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz oświadczeń okresowych.

Zobowiązania mają jednak różny czas przedawnienia:

 • mandat – jeden rok,
 • wierzytelności za usługi transportowe – jeden rok,
 • niespłacona FV – dwa lata,
 • roszczenia dostawcy – dwa lata,
 • roszczenia z umowy sprzedaży – dwa lata,
 • roszczenia z tytułu umowy o dzieło – dwa lata,
 • kary umowne – trzy lata,
 • kaucje, zaliczki – trzy lata,
 • czynsz – trzy lata,
 • długi spadkowe – sześć lat.

Należy pamiętać, iż bieg przedawnienia przerywa się:

 • przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia, np. złożenie pozwu w sądzie, wniosek do sądu o zawezwanie do próby ugodowej, złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji do komornika;
 • przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje, np. zawarcie z wierzycielem ugody co do terminu spłaty długu czy też rozłożenie długu na raty, wniosek do wierzyciela o rozłożeniu długu na raty;
 • przez wszczęcie mediacji.

Bardzo często dłużnicy nie są świadomi swoich praw, co ułatwia pracę windykatorom. Generalnie nawet po przedawnieniu, wierzyciel ma prawo wysyłać wezwanie do zapłaty, sprzedać zadłużenie na inny podmiot bądź dług upublicznić poprzez wystawienie wierzytelności na giełdę bądź do rejestru osób zadłużonych. Taka praktyka w szczególności wobec publikacji na giełdach wierzytelności jest jak najbardziej zgodna z prawem. Jest to również najlepsza metoda na odzyskanie przedawnionego długu, w szczególności jeśli dłużnikowi zależy na dobrej opinii w Internecie. Działa to dużo częściej przy firmach bądź osobach prowadzących działalność gospodarczą niż w przypadku osób fizycznych.

Pamiętajmy, że przedawnić się również może wierzytelność po wyroku sądowym. Dlatego ważne jest, iż po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Oznacza to, że jeśli np. została wszczęta komornicza egzekucja długu wynikającego wyroku sądowego, który został wydany 5 lat temu (czyli wyrok jest nieprzedawniony) i komornik po jakimś czasie stwierdził bezskuteczność egzekucji – to od daty  umorzenia postępowania egzekucyjnego na nowo biegnie ponownie 6-letni termin przedawnienia roszczenia.


Opracował:
Bartosz Głąb
Comitas Finanse Sp.j.

Windykacja - komu zlecić?

Poniżej przedstawiamy ranking 3 093 Specjalistów od Windykacji najlepszych w 2021 roku w poszczególnych miastach powiatowych:

Więcej poradników o windykacji